Software

Netwerk

Shape werkt samen met bedrijven die gespecialiseerd zijn in het maken van open source software. Hierdoor kunnen onze klanten over het algemeen vrij beschikken over de bron(codes) van producten die wij maken.

Dit heeft tal van praktische voordelen, waaronder de mogelijkheid om in een netwerk van bedrijven en samenwerkende (online) gemeenschappen relatief snel programma's te ontwikkelen van goede kwaliteit met een waarborg voor continïteit.

Implementatie naast ontwikkeling

We kiezen er vaak voor programma-ontwikkeling en implementatie te koppelen. Dit maakt het mogelijk voortschrijdend inzicht en aanvullende wensen van klanten in korte ontwikkelcycli te verwerken. Vroeg in het ontwikkelproces zien werken van uitgewerkte ideeën blijkt vaak een vruchtbare confrontatie. Zeker in het geval van software ontwikkeling in een bedrijfsmatige omgeving.

Testen

Software testen vormen het uitgangspunt van ontwikkeling voor onze software producten. Door automatische testen als startpunt voor het ontwikkelen van programma's te kiezen, wordt een robuste (test-driven) ontwikkelmethode verkregen.

Interactie

De webapplicaties die wij ontwikkelen zijn vaak onderdelen van bedrijfsmatige processen. De interactie met de gebruiker is deel van een keten aan handelingen en doelstellingen waarop de toepassing moet worden geent. Shape werkt graag aan een heldere en toegankelijke interactie, zowel voor gebruikers als in samenwerking met onze klanten.