75% stroombesparing!

odysseus

Gefeliciteerd met bewust gebruik shape's 40 watt webserver.

Allemaal van harte met 75% stroombesparing. Sinds geruime tijd is de nieuwe 40 watt webserver van Shape in gebruik en daardoor is sterk bespaard op CO2 uitstoot. Door bewust te kiezen voor een iets langere wachttijd, maar eenzelfde functionaliteit hebben onze gebruikers de grootste last gedragen van deze besparing. We willen jullie graag heel hartelijk danken voor jullie participatie.

Het inzetten van apparatuur met een laag energieverbruik, maar een snelle responstijd heeft onze voortdurende aandacht. We hopen daarmee de wachttijden en responstijd voor onze gebruikers te verbeteren binnen onze doelstelling van werken met een beperkte milieubelasting.

Hartelijk dank voor jullie bijdrage, die maakt het mogelijk...

 
CO2 emissie reductie
40 watt server

Door gebruik te maken van een server die slechts 40 watt verbruikt en het aanpassen van de netwerk hardware is zo'n 75% besparing van het stroomverbruik bereikt. Daarnaast maakt Shape zoveel mogelijk gebruik van open source software, met een kleine belasting qua benodigde rekentijd voor bijvoorbeeld anti-virus software.

Hergebruik hardware
hardware recycling

Door beschikbare hardware te hergebruiken kan de belasting van het milieu door afvalstoffen en het productieproces van computers worden verminderd. Hergebruik van onderdelen van computers in ons eigen 'cradle to cradle' proces kost iets meer investering, maar werkt goed.

Beschikbaarheid servers
Daytime

Door de beschikbaarheid van onze servers te beperken werd nog eens extra bezuinigd op uitstoot. Uit onze logbestanden blijkt dat het gebruik van de servers voor meer dan 90% overdag en de vroege avond plaatsvindt. Aan- en uitzetten kost iets meer onderhoud, maar het helpt. Uw website blijft natuurlijk dag en nacht toegankelijk.